T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KASTAMONU / MERKEZ - 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kamu Hizmet Standartları

 Ek–2

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

KASTAMONU /MERKEZ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

 

SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRECİ

(EN GEÇ)

              UYGULAMA SINIFI

1

Ön Kayıt

1-Ön Kayıt Formu 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10 DAKİKA

2

Kesin Kayıt

1-Acil Durumlar Formu 2-İhtiyaç Listesi 3-Aylık Aidatın Yatırılması. 

4- Sözleşme  İmzalanması

1 SAAT

        Kız Meslek Lisesi

 

3

Ön Kayıt

1-Ön Kayıt Formu 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10 DAKİKA

4

Kesin Kayıt

1-İlköğretim Diplomasının Aslı  2- 4adet Vesikalık Fotoğraf                          3-Nüfus  Cüzdan Fotokopisi

1 SAAT

5

Nakil Ve Geçişler

1-Dilekçe 2-Alana Yöneltme Formu 3-Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme Formu 4-E-Okuldan Nakil Başvurusu

2 GÜN

6

Öğrenci Belgesi

  1-Sözlü Başvuru

5 DAKİKA

7

Tasdikname Verilmesi

 1-Dilekçe 2-Okuduğu Yıl Ve Numara Bilgisi 3-T.C Kimlik No

1 GÜN

8

Geçici Mezuniyet Belgesi

 1-Dilekçe

(Diploma Alınınca Bu Belge Okula Geri Verilmek Zorundadır)

30 DAKİKA

9

Diploma Verilmesi

1-Sözlü Başvuru Veya Vekaletname 2-Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin İstenmesi Halinde Dilekçe

10 DAKİKA

10

Öğrenim Belgesi

1- Sözlü Başvuru Veya Dilekçe

5 DAKİKA

11

İşyeri Açma Belgesi

1- Sözlü  Başvuru

5 DAKİKA

12

Okul Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

1-Dilekçe

1 SAAT

13

KAYIT- KABUL (Yabancı Uyruklu Öğrenci)

1-Denklik Belgesi  2-Türkiye’de Eğitim Görebileceğine Dair Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

1 SAAT

          Anadolu Kız Meslek Lisesi

14

Kayıt-Kabul

1-Sınav Sonuç Belgesi 2-İlköğretim Diplomasının Aslı                      

 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4- 4adet Vesikalık Fotoğraf                         

2 SAAT

15

Nakil Ve Geçişler

1-Dilekçe

(Kontenjan Varsa Başvuru Değerlendirilir)

2 GÜN

16

Öğrenci Belgesi

  1-Sözlü Başvuru

5 DAKİKA

17

Öğrenim Belgesi

1- Sözlü Başvuru Veya Dilekçe

5 DAKİKA

18

Tasdikname Verilmesi

 1-Dilekçe 2-Okuduğu Yıl Ve Numara Bilgisi 3-T.C Kimlik No

1 GÜN

19

Geçici Mezuniyet Belgesi

 1-Dilekçe

(Diploma Alınınca Bu Belge Okula Geri Verilmek Zorundadır)

30 DAKİKA

20

Diploma Verilmesi

1-Sözlü Başvuru Veya Vekaletname 2-Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin İstenmesi Halinde Dilekçe

10 DAKİKA

21

İşyeri Açma Belgesi

1- Sözlü  Başvuru

5 DAKİKA

22

Okul Disiplin Kurulu Kararına İtiraz

1-Dilekçe

1 SAAT

23

KAYIT- KABUL (Yabancı Uyruklu Öğrenci)

1-Denklik Belgesi  2-Türkiye’de Eğitim Görebileceğine Dair Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

1 SAAT

24

Meslek Lisesi Ve Anadolu Meslek Lisesinde Ösym Adına Başvuru Alınması

1-Başvuru Kılavuz Ücreti 2-Başvuru Ücreti(Ösym Tarafından Belirlenir)

Ösym tarafından belirlenir

25

Kpss Başvuru İşlemleri

1-Başvuru Kılavuz Ücreti 2-Başvuru Ücreti(Ösym Tarafından Belirlenir)

Ösym tarafından belirlenir

          Pratik Kız Sanat Okulu

26

Kurs Kayıt İşlemleri

1-Kayıt Formu  2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 DAKİKA

27

Kurs Belgesi

1-Sözlü Başvuru

5 DAKİKA

          Yatılılık Ve Bursluluk İşlemleri

28

Pansiyon Ön Kayıt İşlemleri

1- Dilekçe

5 DAKİKA

29

Pansiyon Kesin Kayıt İşlemleri

1-   Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-Nüfus kayıt örneği 3-Disiplin cezası almadığına dair belge 4-Gelir durumunu gösterir belge 5- 4 adet fotoğraf  6-sağlık raporu

30 DAKİKA

30

Yatılılık Ve Bursluluk Sınav Başvurusu

1-Öğrenci ailesinin gelir durumunu gösteren belge Ek 1 2- Başvuru talep formu Ek-2

10 DAKİKA

31

Öğrenci Burs İşlemleri

1-Öğrenci Bursluluk Müracaat Formu2-Veli Gelir Belgesi 3-Nüfus Kayıt Örneği 4-Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme Ve Yerleştirme Formu

1 GÜN

        Personel İşlemleri

10 DAKİKA

32

Mebsis

1-Personelin Başvurusu

10 DAKİKA

33

Mazeret İzin İstemi

1-Mazeretini Gösterir Belge(Personel İzin Yönetmeliğine Uygun Mazeretler)2-İzin Onay Belgesi

10 DAKİKA

34

Hastalık Raporlarının İzne Çevrilmesi

1-Sağlık Kurumunun Rapor Yazısı 2-Dilekçe(İzin Onay Belgesi)

10 DAKİKA

35

Yıllık İzin İstemi

1-İzin Onay Belgesi

10 DAKİKA

          Döner Sermaye İşlemleri

36

Döner Sermayeye Sipariş Verilmesi

1-Alınacak Ücretin En Az 3/1 Oranının Döner Sermaye Hesabına Yatırılması 2-Şartname İmzalanması

45 GÜN

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

 İlk Müracaat Yeri: 

 İkinci Müracaat Yeri: 

 İsim

ABDULLAH BACIROĞLU

 İsim    :

   MUSTAFA ÇELİK

 Unvan

OKUL MÜDÜRÜ

 Unvan :

   İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

 Adres

İSMAİLBEY MAH.KIŞLA CAD. NO:1KASTAMONU

 Adres :

 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ/ KASTAMONU

 Telefon

0 366 214 10 88

 Tel  :

0 366 214 10 01   

 Faxs

0 366 214 03 20

 Faks  :

0 366 214 64 94

 E-Posta

kastamonukml@hotmail.com

 E-Posta :

kastamonumem@meb.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–1

 

 

KASTAMONU /MERKEZ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Sıra no

Kurum Kodu

Standart Dosya

Planı Kodu

Hizmetin Adı

Hizmetin Tanımı

Hizmetin Dayanağı

Mevzuatın Adı ve Madde Numarası

Hizmetten Yararlananlar

Hizmeti Sunmakla

Görevli / Yetkili

Birimlerin Adı

Hizmetin Sunum Sürecinde

Taşra Birimleri

Başvuruda

İstenen

Belgeler

İlk Başvuru

Makamı

Paraf

Listesi

Kurumun

Yapması Gereken

İç Yazışmalar

Kurumun

Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Mevzuatta

Belirtilen Hizmetin Tamamlanma süresi

1

168136

510

Uygulama Sınıfı Ön Kayıt İşlemleri

36-72 Aylık Çocukların Anaokuluna yerleşmesi

Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği

Öğrenci Ve Veliler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Ön Kayıt Formu 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 

Müdürlük Makamı

A.Füsun Büyükmehmetoğlu (Müd Yar.)

 

Sare Çetin Alp (Anaokulu Bölüm Şefi)

YOK

YOK

10 DAKİKA

2

168136

510

Uygulama Sınıfı Kesin  Kayıt İşlemleri

36-72 Aylık Çocukların Anaokuluna yerleşmesi

Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği

Öğrenci Ve Veliler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Acil Durumlar Formu 2-İhtiyaç Listesi 3-Aylık Aidatın Yatırılması.     4- Sözleşme  İmzalanması

 

 

Müdürlük Makamı

A.Füsun Büyükmehmetoğlu (Müd Yar.)

 

Sare Çetin Alp (Anaokulu Bölüm Şefi)

YOK

YOK

1 SAAT

3

168136

510

Kız Meslek Lisesi Ön Kayıt İşlemleri

İlköğretim Mezunu Liseye Yerleşmesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenci Ve Veliler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Ön Kayıt Formu  2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)

YOK

YOK

10 DAKİKA

4

168136

510

Kız Meslek Lisesi Kesin Kayıt İşlemleri

İlköğretim Mezunu Liseye Yerleşmesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenci Ve Veliler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-İlköğretim Diplomasının Aslı  2- 4adet Vesikalık Fotoğraf                          3-Nüfus  Cüzdan Fotokopisi

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)

YOK

YOK

1 SAAT

5

168136

510

Kız Meslek Lisesi Nakil ve Geçişler

Okul değiştirme

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Dilekçe 2-Alana Yöneltme Formu

 3-Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme Formu 4-E-Okuldan Nakil Başvurusu

 

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

2 GÜN

6

168136

510

Kız Meslek Lisesi Öğrenci Belgesi

Öğrenci olduklarına dair belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sözlü başvuru

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

7

168136

510

Kız Meslek Lisesi Tasdikname verilmesi

Öğrencinin okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

 1-Dilekçe               2-Okuduğu Yıl Ve Numara Bilgisi 3-T.C Kimlik No

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

1 GÜN

8

168136

510

Kız Meslek Lisesi Geçici Mezuniyet Belgesi

Diploma Düzenleninceye kadar verilen belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Dilekçe

(Diploma Alınınca Bu Belge Okula Geri Verilmek Zorundadır)

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

30 DAKİKA

9

168136

510

Kız Meslek Lisesi Diploma verilmesi

Mezun olduğuna dair Belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sözlü Başvuru Veya Vekaletname 2-Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin İstenmesi Halinde Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

A.Füsun Büyükmehmetoğlu (Müd.Yar.)

YOK

YOK

10 DAKİKA

10

168136

510

Kız Meslek Lisesi Öğrenim Belgesi

Öğrencinin okumuş olduğu derslere ait bilgiler

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Sözlü Başvuru Veya Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

11

168136

510

Kız Meslek İşyeri açma Belgesi

Mezun öğrencilere iş yeri açma belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Sözlü  Başvuru

 

 

Müdürlük Makamı

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

A.Füsun Büyükmehmetoğlu

(Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

12

168136

510

Kız Meslek Lisesi Okul Disiplin kurulu kararına itiraz

Öğrenci Disiplin İşlemleri

MEB Ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

İlhami Yılmaz (Müd. Baş.Yar.)               Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

Harun Kartal (Müd.Yar.)

Disiplin Kurulu Toplantı Duyurusu

Vliye Bilgi yazısı gönderilmesi

1 SAAT

13

168136

510

Kız Meslek Lisesi Kayıt-Kabul İşlemleri (Yabancı Uyruklu öğrenci)

Yabancı uyruklu öğrencilerin liseye yerleştirilmesi

MEB Ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Denklik Belgesi  2-Türkiye’de Eğitim Görebileceğine Dair Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd Yar.)               Harun Kartal (Müd.Yar.)

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

1 SAAT

14

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Kayıt-Kabul

İlköğretim Mezunu Liseye Yerleşmesi

MEB Ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sınav Sonuç Belgesi

2-İlköğretim Diplomasının Aslı                             3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- 4adet Vesikalık Fotoğraf                         

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

2 SAAT

15

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Nakil ve Geçişler

Okul değiştirme

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Dilekçe

(Kontenjan Varsa Başvuru Değerlendirilir)

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

2 GÜN

16

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Öğrenci Belgesi

Öğrenci olduklarına dair belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

  1-Sözlü Başvuru

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

17

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Öğrenim Belgesi

Öğrencinin okumuş olduğu derslere ait bilgiler

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Sözlü Başvuru Veya Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

18

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Tasdikname verilmesi

Öğrencinin okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

 1-Dilekçe

 2-Okuduğu Yıl Ve Numara Bilgisi

 3-T.C Kimlik No

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.).)

YOK

YOK

1 GÜN

19

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Geçici mezuniyet belgesi

Diploma Düzenleninceye kadar verilen belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

 1-Dilekçe

(Diploma Alınınca Bu Belge Okula Geri Verilmek Zorundadır)

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

30 DAKİKA

20

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Diploma Verilmesi

Mezun olduğuna dair Belge

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sözlü Başvuru Veya Vekaletname 2-Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin İstenmesi Halinde Dilekçe

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

10 DAKİKA

21

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi

İşyeri Açma Belgesi

Mezun öğrencilere iş yeri açma belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Sözlü  Başvuru

 

 

Müdürlük Makamı

Necmettin Şahin (Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

22

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Okul Disiplin Kurulu Kararına itiraz

 

Öğrenci Disiplin İşlemleri

MEB Ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

1 SAAT

23

168136

510

Anadolu Kız Meslek Lisesi Lisesi Kayıt-Kabul İşlemler i(Yabancı Uyruklu öğrenci) 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin liseye yerleştirilmesi

MEB Ortaöğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Denklik Belgesi  2-Türkiye’de Eğitim Görebileceğine Dair Emniyet Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

1 SAAT

24

168136

510

Meslek Lisesi Ve Anadolu Meslek Lisesinde Ösym Adına Başvuru Alınması

Üniversite sınavına Başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

YGS Kılavuzu

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Başvuru Kılavuz Ücreti 2-Başvuru Ücreti(Ösym Tarafından Belirlenir)

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd.Yar.)

Harun Kartal

(Müd.Yar.)

Recep Güler

(Müd.Yar.)

YOK

YOK

Ösym tarafından belirlenir

25

168136

510

Kpss Başvuru İşlemleri

Kamu personeli seçme sınavına başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesi

KPSS Kılavuzu

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Başvuru Kılavuz Ücreti

2-Başvuru Ücreti(Ösym Tarafından Belirlenir)

 

 

Müdürlük Makamı

Ali Rıza Yılmaz (Müd.Yar.)

Harun Kartal

(Müd.Yar.)

Recep Güler

(Müd.Yar.)

YOK

YOK

Ösym tarafından belirlenir

26

168136

510

Pratik Kız Sanat Okulu Kurs kayıt işlemleri

Yaygın eğitimde öğrenci yerleştirme

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Yaygın eğitim yönetmeliği

Öğrenciler - Yetişkinler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Kayıt Formu

 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 

Müdürlük Makamı

Recep Güler

(Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

27

168136

510

Pratik Kız Sanat Okulu Kurs Belgesi verilmesi

Kursu başarı ile tamamladığını gösterir belge

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Yaygın eğitim yönetmeliği

Öğrenciler - Yetişkinler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sözlü Başvuru

 

 

Müdürlük Makamı

Recep Güler

(Müd.Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

28

168136

510

Pansiyon ön kayıt işlemleri

Parasız Yatılılık sınavını kazanan öğrencilerin pansiyona yerleştirilmesi

MEB Pansiyon yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Dilekçe

 

 

Müdürlük Makamı

Ferhan Yılmaz

(Müd. Yar.)

YOK

YOK

5 DAKİKA

29

168136

510

Pansiyon Kesin Kayıt İşlemleri

Yatılılık sınavını kazanan öğrencilerin pansiyona yerleştirilmesi

MEB Pansiyon yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Nüfus kayıt örneği

3-Disiplin cezası almadığına dair belge

 4-Gelir durumunu gösterir belge

5- 4 adet fotoğraf

 

 

Müdürlük Makamı

Ferhan Yılmaz

(Müd. Yar.)

YOK

YOK

30 DAKİKA

30

168136

510

Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınav Başvurusu

Öğrencilerin pansiyon ve bursluluk hakkını elde edebilmeleri için gerekli sınav

Parasız yatılılık ve bursluluk yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Öğrenci ailesinin gelir durumunu gösteren belge Ek 1 2- Başvuru talep formu Ek-2

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

10 DAKİKA

31

168136

510

Öğrenci Burs İşlemleri

Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını kazanan öğrencilere Burs verilmesi

Parasız yatılılık ve bursluluk yönetmeliği

Öğrenciler

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Öğrenci Bursluluk Müracaat Formu2-Veli Gelir Belgesi 3-Nüfus Kayıt Örneği 4-Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme Ve Yerleştirme Formu

 

 

Müdürlük Makamı

Harun Kartal (Müd.Yar.)

YOK

YOK

1 GÜN

32

168136

231

Mebsis

Personel özlük haklarının düzenlenmesi

657 sayılı devlet memurları kanunu

Personel

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Personelin Başvurusu

 

 

Müdürlük Makamı

İlhami Yılmaz

(Müdür Başyardımcısı)

YOK

YOK

10 DAKİKA

33

168136

231

Mazeret İzin İstemi

Personel izin işlemleri

657 sayılı devlet memurları kanunu

Personel

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Mazeretini Gösterir Belge(Personel İzin Yönetmeliğine Uygun Mazeretler)2-İzin Onay Belgesi

 

 

Müdürlük Makamı

Abdullah Bacıroğlu

(Okul Müdürü)

 

Naciye Yıldız (Memur)

YOK

YOK

10 DAKİKA

34

168136

231

Hastalık Raporlarının İzne Çevrilmesi

Personel izin işlemleri

657 sayılı devlet memurları kanunu

Personel

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Sağlık Kurumunun Rapor Yazısı 2-Dilekçe(İzin Onay Belgesi)

 

 

Müdürlük Makamı

Abdullah Bacıroğlu

(Okul Müdürü) Naciye Yıldız (Memur)

YOK

YOK

10 DAKİKA

35

168136

231

Yıllık İzin İstemi

Personel izin işlemleri

657 sayılı devlet memurları kanunu

Personel

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-İzin Onay Belgesi

 

 

Müdürlük Makamı

Abdullah Bacıroğlu

(Okul Müdürü) Naciye Yıldız (Memur)

YOK

YOK

10 DAKİKA

36

168136

 

Döner Sermayeye Sipariş Verilmesi

Döner Sermaye kapsamında okulda mal ve hizmet üretimi

Döner sermaye yönetmeliği

Mal ve hizmet talebinde bulunanlar

Kastamonu Kız Teknik Ve Meslek Lisesi

1-Alınacak Ücretin En Az 3/1 Oranının Döner Sermaye Hesabına Yatırılması 2-Şartname İmzalanması

 

 

Müdürlük Makamı

A.Füsun Büyükmehmetoğlu (Müd Yar.)

Erdal Bakır (Sayman)

 

Bölüm Şefleri

 

 

YOK

YOK

45 GÜN

 

Yayın: 17.01.2013 - Güncelleme: 06.12.2014 12:20 - Görüntülenme: 661